Соопштение од Светиот Синод на Македонската Православна Црква (15.10.2015)

За подобар квалитет, Ставот можете да го спуштите на следниот линк:

Stav na SAS od 15.10.15

 

Извор:http://www.mpceanz.org.au/