Архимандрит Арсениј (Папачок)

Какви искушенија постојат?

Постојат шест видови искушенија: искушенија што доаѓаат одозгора, одоздола, од напред, од назад, од лево и од десно. За последната форма на искушение, ќе ви раскажам на крајот од овој разговор. Искушението што…