Црвенкапа и Христијанскиот живот

(преводот можете да го вклучите на CC во долниот десен агол)

Превод: Протоѓакон Драган Ѓоргиевски и Елена Стојаноски