Трогателно писмо – случувања во Египет

(преводот можете да го вклучите на CC во долниот десен агол)

Превод: Протоѓакон Драган Ѓоргиевски