Осамен волк

(Од богољубивата поезија »Манастирски води« на
сестринството од Слепченскиот Претеченски манастир)