Нахранување на гладните е поголемо добро од восреснување на мртвите.

Св. Јован Златоуст