Daily Archives: 04/08/2017

empty tomb

Гороцвет – Св. Марија Магдалина

Лудост беше истерана
кога до премудрост се допре,
слобода беше подарена
кога блиску до вистина се најде.

leaning-on-the-beloved-danielle-bilen

Средба лице во лице

Лицето на човекот е најсовршен одраз на неговата личност. На лицето – очите, челото, насмевката, целокупниот израз кој лицето го дава – се одразува целиот внатрешен свет на човекот и најголемите длабочини на неговото битие. Затоа, во православната вера која почива на тајната на личноста и личниот однос на човекот со Бога и со другите луѓе, толку е важно местото на иконата – на која секогаш доминира Ликот Христов или ликовите на Неговите Светители. Застанувајќи пред иконата, ние секогаш застануваме пред самото лице на нејзиниот изобразен првообраз. Иконата е најречит збор и сведоштво и за Бога, и за човекот, и за нивниот меѓусебен однос кој е исполнет и остварен единствено ако е однос лице во лице.