Кој мисли дека нешто знае, тој уште ништо не знае, како што треба да знае.
Но кој Го љуби Бога, нему му е дадено знаење од Него.

(1 Кор. 8, 1-2)