Помнете ги вашите ближни!

Царството Божјо ни се нуди, и без присилување никој не го добил. Треба да ги носиме тешкотиите еден на друг, а за тоа, барајте од Господа трпение.

Старец Јосиф Оптински

Руска социјална реклама од 90-те години. (со македонски превод).

(преводот може да се вклучи на captions (CC) )