Излезе новиот број на Премин

Магазин за духовни вредности.

„Сето тоа што се случи беше една борба помеѓу доброто и злото.
Беше една проверка. Битката беше во нашите срца.
Но нашето срце не беше некое географско поле, туку ова поле на нашето срце требаше да навалува де на една, де на друга страна, кон победата на пеколот или кон победата на рајот.
Мислам дека во многу околности, поради стравот и ужасот,
нашето срце му даде можност на ѓаволот да победува.
Но, на крај, Бог го врати назад секој од нас.
Ни даде шанса да ја извојуваме последната битка.
И последната битка не беше во Питешти.
Последната битка беше во нашите срца,
тогаш кога се ослободивме од Питешти.
И за многумина, во срцето на многумина,
во последната битка победи Бог“.

отец Георгиј Калчу

(бројот е посветен на романските новомаченици)