9 април 2015

Од срце жалам за тоа, дека ти и А.М. не се дружите како порано. Секако, старите другари, како стар фустан покрај нов, не изгледаат многу убаво, но треба да сте свесни, дека тој порано ве успокојувал и греел. Затоа, да ги презирате тие другари, како стариот фустан, не треба, за и вашата ветвост да не ја презре некој друг.
Преп. Антониј