8 април 2015

За да бидеш спокојна – не барај ничие друштво! Седи си во својата келија, и таа ќе те научи на сè! На сè, то ест, на добро. А туѓите келии секогаш учат на секое зло.

Преп. Анатолиј