Не треба да живееме „лесно“, туку со целосна напрегнатост на сите сили, и физички и духовни. Трошејќи максимум сили, ние не се „истоштуваме“, туку го умножуваме изворот на силите.

Свештеник Александар Ељчанинов