Богословието е плод на духовното лекување на човекот, но и пат по кој стигнуваме до лекување и богопознание.

Митрополит Јеротеј Влахос