2 април 2015

… Го молам Господа да ја зацврсти твојата душа и да насади во твоето срце вера, надеж и љубов, суштината… на великите и најглавните добродетели, зашто, верата нè тера да веруваме, надежта – да се надеваме, љубовта – да го љубиме Бога, и овие три добродетели ви се неопходни за спасение, зашто без нив никој не може да се удостои да се насладува со гледање на лицето Божјо и никој не може да се спаси.

Преп. Лев