10 februari 2015

Чувството на љубов кон Бога, доаѓа од мерата на исполнувањето на заповедите Негови.

Преп. Никон