03 mart

Да се омаже не е забрането, и не е грев, ако девицата не е верена за младоженецот, но штом склучила договор, тогаш се смета за бесчесност да се отфрли даденото ветување и да се наруши договорот. Јас и ти сега сме невести, свршени за Господ Исус, и дадовме завет да го чуваме девството. А ако го нарушиме, стануваме виновни, како предавници, прељубодејци.
Преп. Анатолиј