5 december 2014

Така е устроено од Господ Бог, Кој се грижи за нашето душевно спасение, секој човек во овој живот да има свој крст, кој е должен, со детска покорност кон Отецот Небесен да го носи, повикувајќи Му од длабочината на душата: „Оче наш! Да биде во сè Твојата света волја, само не лишувај ме од Твоето Небесно Царство!“
Преп. Антониј