27 noemvri 2014

Подобро да не го оставиме малото, отколку да се фаќаме за големото.
Преп. Макариј.