18 октомври 2014

Пак паѓаш со духот од секое дувнување на неизбежните маки во светот. Та каде ќе избегаш од нив? Во Киев, или позади Киев? Насекаде ги има во изобилие. А со чест и слава не се овенчува оној кој брзо бега од нив, туку оној кој ги сретнува бестрепетно.

Преп. Анатолиј