16 октомври 2014

Секој благоразумен подранувач не плаче, а чека, што ќе му испрати Господ. А што ќе му испрати Господ – добро, или лошо, со радост го прима и се труди според силите да го претрпи. А ако не истрпи – се кае во малодушноста. А ние паѓаме во малодушност, уште пред да видиме беди и маки, и жалиме уште пред да дојде маката. Христијанка си, живеј – христијански.

Преп. Анатолиј