Зрнца од синап

zrnca

Драг Пријателе!

Драг мој, Не ме познаваш, но Те именувам како пријател, и тоа нека не Те одвраќа од овие редови напишани за Tебе. Причината за тоа ќе Ти се разјасни подоцна. На почетокот сакам…