знаење

mc3_5095

Зошто е потребно христијанинот да ја познава философијата?

ФИЛОСОФИЈАТА Е ЉУБОВ КОН БОГ Денешните луѓе гледаат од погрешна перспектива на верата, плашејќи се од науката и доказите. Тие велат: „Науката е продукт на борбата со религијата, во суштина таа има атеистичка…