За убавината

Без што човекот нe може да биде среќен?

Ветер, зеленило и море. Мириса на живот. Се чини, дека можеме да се вклопиме во еден летен ден? Тоа најмногу зависи од нас. Денот може брзо да се забрза, без да остави, ни…