Вселенска Патријаршија

ioann shanhajski

Свети Јован Шангајски за Вселенскиот Патријархат и неговите намери, во 1938 г.

Ова е дел од извештајот за сите Автокефални Цркви, направен од Архиепископот Јован за Вториот Собор на целата дијаспора на Руската Задгранична Црква, одржан во 1938 г, кој дава историска позадина на денешната…