Црковна уметност

sveti nikola golem grad

ТЕОЛОГИЈАТА И ЦРКОВНАТА УМЕТНОСТ

Teологијата има врска со архитектурата по аналогија, која го поврзува Бога Творецот и создадениот човек. Во Символот на верата ние говориме дека Бог Отецот е Поет на небото и земјата = Творец на…