традиции

monk bird

Нетрадиционално спомнување на покојните

Околу секој црковен обред, постојат разни народни традиции, кои неретко забегуваат во длабоко суеверие. Но, во зависност од христијанската свест на луѓето, постојат добри благочестиви традиции. Во Белорусија, една таква традиција вели, дека…