Свети Четириесет Битолски преподобно-маченици

sveti40

Житие за Светите славни Четириесет Битолски преподобномаченици

Во времето кога Османлиите тргнале да го завладеат Балканскиот полуостров, градот Битола (нарекуван уште и Манастир поради бројноста на црквите, манастирите и скитовите) бил голем и добро утврден град.