стравови

Бидете внимателни со своите мисли: сите несреќи се од нив

Ние сме исполнети со разни мисли, од кои повеќето од нив – се наши стравови за различни поводи. Опитот говори, дека поголемиот дел од тие стравови, никогаш нема да се воплотат во животот….