создавање на светот

ChristCreationIcon-fresco-detail-427x198

Зошто Бог го создаде светот и човекот? – старец Јосиф Ватопедски

Божјата љубов, која е една од Божјите својства, е исто причината за создавањето. Бидејќи за Неговата потполна љубов, Бог посакал да создаде битија, на кои Он ќе им предаде дел од Неговата благост…