С.П.Апостол

rain

Дајте милост, а не жртва

Но, штом го видоа тоа фарисеите, им рекоа на учениците Негови: „Зошто вашиот Учител јаде и пие со митници и грешници?“ А Исус, кога го чу тоа, им рече: „Здравите немаат нужда од…