Радикализам

isil

Света неувереност: Има ли Бог потреба од наша заштита? / За радикализмот

Андреј Десницкиј објаснува, зошто човекот кој верува во Бога, воопшто нема потреба да се расправа со оние кои хулат на светињата. Покрај тоа – нервната реакција на хулата – е знак за тревога….