Православен Благовесник

naslovna

„Православен благовесник“ – труд на студентите на Богословскиот Факултет

„Православен благовесник“ е списание кое е плод на студентите при ПБФ „Св. Климент Охридски“ – Скопје. Исполнето со разновидна, современа и богословска содржина, ја истакнува жедта на студентите за повисоки дострели и стекнувања…