прашања

116084

Зошто да ги следиме црковните „формалности“?

Прашање: Дали е задолжително, христијанинот да ги следи различните црковни „формалности“? Зошто не може да се верува во Бога, а притоа да не се посетува црквата?