помисли

Помисли

Тие се полесни од пердув и незабележливи како тивок ветер. Во еден ден може да ги има многу, и да се разновидни, така што е многу тешко да ги следиме, и да дадеме…