помисли

Помисли

Тие се полесни од пердув и незабележливи како тивок ветер. Во еден ден може да ги има многу, и да се разновидни, така што е многу тешко да ги следиме, и да дадеме…

Бидете внимателни со своите мисли: сите несреќи се од нив

Ние сме исполнети со разни мисли, од кои повеќето од нив – се наши стравови за различни поводи. Опитот говори, дека поголемиот дел од тие стравови, никогаш нема да се воплотат во животот….