почеток

serafim rose

Од Писмата на отец Серафим (Роуз) – 5-то Писмо

3/16 септември, 1963 г. Драг во Христа, брате Глеб! После некое време размислување, увидов дека твојата идеја е сосема практична.