Патријарх Илија ΙΙΙ

ilia ii

Патријарх Илија ΙΙ – ФИЛМ

Патријархот Илија ΙΙ стои на чело на Грузиската Православна Црква веќе 37 години, и до сега не го оставил своето секојдневно служење – пастирство и духовништво.За совет и молитва, кај него може да…