отец Јован Маендорф

serafim rose sell

Од Писмата на отец Серафим (Роуз) / Писмо 35-то

17/04 април, 1970 Св. Јосиф и Георгиј Драг отец во Христа, Серафим [Бобиќ], Благослови, отче! Радувајте се во Господа! Не можеш да си ја замислиш радоста и воодушевувањето кога го добивме твоето писмо…