Отец Евсевиос Мамакас

mqdefault

Дозволете Ми да се радувам со вас!

Во спомен на Отец Евсевиос Мамакас 29.08.2011, Калимнос Грција    Врати се кај Мене дури и во твојата  беда.  I во твојата вина – Јас те прифаќам каков што си. Јас ти кажувам дека веќе ти простив.