навреда

Како да ги истрпиме незадоволствата и навредите

Оние кои сакаат да живеат побожно, не треба да очекуваат ништо освен насилство, злоба и прогонство, бидејќи е речено: „беззаконијата ќе се умножат, кај мнозина љубовта ќе се олади“ (Мат. 24, 12). Свети…