физика

gerodas_paisios91

Старец Пајсиј, метафората со атомот

Кога отидовме кај него првпат, старецот нè праша: – Деца, вие со што се занимавате? Ние одговоривме дека сме физичари. Играјќи си со зборот физика, тој ни рече: