Екологија

ecology

Проблемот со еколошката криза – Епископ Јован Пуриќ

Литургиската љубов кон Божјото создание – единствен вистински двигател на еколошкото дејствување             Православното богословие стои на гледиштето дека треба од корен да се промени пристапот кон еколошката криза.

eko

Вовед во еколошкиот проблем – теолошки погледи

Еколошкиот проблем – проблем на односот помеѓу човекот кон светот Проблемот со кој се соочува Црквата во современиот свет е оној, кој што е поврзан со прашањето за односот на човекот кон светот.