божествена лудост

starec pajsij razgovor

За добрата лудост – Свештеник Владимир Дојчев

Много ми е мачно, што денес луѓето ретко читаат житија на светии. Тие изиграа (а и до денес играат) огромна улога во мојот живот, затоа што се извори на вера и надеж. Кога…