Борче Грамбозов

borce-1

Милоста Божја (το έλεος του Θεού – the clemency) кон човекот, во списите на Светите Отци, преку вочовечувањето на Синот

Проф. м-р Борче Грамбозов, докторант на Аристотели универзитетот во Солун беше еден од учесниците на меѓународната конференција „Свети Климент Охридски-Милоста и милосрдието во библијата и во црквата“, која се одржа од 20 до…