Богопознание

cross-black-and-white

Патот кон Богопознанието – Алексеј Илич Осипов (I дел)

За тоа, што нè доближува кон Бога, а што нè оддалечува од Него, дури и ако постои интерес за „Божественото“, треба ли да се плашиме од Бога, дали постои Бог во душата, за…