благодат

Благодат

Кога започнуваме да се спознаваме себеси? Спознавањето започнува тогаш кога со нас е благодатта. Тоа е слично на тоа, кога ние започнуваме да го гледаме правот во собата, при силна сончева светлина. Па…

00-natalya-klimova-righteous-st-ioann-kronshtadtsky-2012

Христијанинот е подготвен да претрпи сѐ, само да не ја изгуби благодатта

Давајте, и ќе ви се даде. Зашто со каква мера мерите, со таква ќе ви се мери. Овие Господови зборови постојано се исполнуваат на мене. Според можноста, давам сѐ што поседувам и што…