благодат

Благодат

Кога започнуваме да се спознаваме себеси? Спознавањето започнува тогаш кога со нас е благодатта. Тоа е слично на тоа, кога ние започнуваме да го гледаме правот во собата, при силна сончева светлина. Па…