барања

Ставови и барања на Свештенството на МПЦЕАНЗ од 16.11.2015

Свештенството на Македонската Православна Црква, Епархија за Австралија и Нов Зеланд (МПЦЕАНЗ), на своето вонредно Епархиско Свештеничко собрание, одржано на 16 Ноември 2015 г., по опстојна дискусија и анализа на состојбата во Епархијата,…