Архимандрит Паулин Лека

mitar

Молитвата на митарот – Архимандрит Паулин (Лека)

Во 2014 година се исполнија 100 години од раѓањето на познатиот романски духовник архимандритот Павлин (Лека; 1914-1996). Тој беше религиозен мислител, научник, познавач на Светото Писмо, рускиот јазик и духовен писател. Ги превел…