Aрхимандрит Маркела (Павук)

Како да ја разбудиме заспаната совест?

Кога ние правиме добро, тогаш душата ни е радосна и спокојна, а кога правиме лукави работи, односно кога лажеме, кога уживаме во нечесни мисли и дела, тогаш стануваме злобни, неспокојни, немирни, раздразливи, и…