апостоли

6092117914ffdc05ecc5c2

Три лекции од светите Петар и Павле

Тешко да најдеме луѓе, кои би биле помалку слични еден на друг. Петар – женет (Евангелието ја спомнува неговата тешта, а во посланијата се спомнува и неговата жена – сопатничка), а Павле –…